Disclaimer

Ik ben geregistreerd lid van de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopathen (NVKH) en werk als RH-homeopaat met de Ziekteclassificatie.

Voor behoud van de registratie dienen wij te blijven voldoen aan eisen ten aanzien van:

  • Nascholing
  • Beroepsuitoefening en praktijkvoering
  • Geheimhouding.

Hierdoor bent u verzekerd van kwalitatief hoogstaande homeopathische gezondheidszorg.

Gedegen kennis van de homeopathie heeft de afgelopen jaren tot goede resultaten geleid, dit wil natuurlijk niet zeggen dat elke behandeling 100% succes garandeert.
Met homeopathie is heel veel mogelijk, maar zij kent ook haar beperkingen.

Voor een duurzame genezing is tijd nodig voor het verdwijnen van de klachten .
De tijdsduur zal afhangen van de aard van de klacht en hoe lang deze al bestaat.
Soms is er overleg met uw huisarts of specialist nodig.