Achtergronden

Natuurwetenschap

De Natuurwetenschap geldt in onze cultuur als maat der dingen.
Dat wil zeggen dat we door meten, wegen en logisch denken dienen te kunnen begrijpen hoe de materie in elkaar zit en hoe processen in de materie werken.
Bij het onderzoeken van substanties beperkt de natuurwetenschap zich tot wat men kan meten en wegen met als ondergrens het moleculaire of atomaire niveau.

Homeopathiseren

Dr. Samuel Hahnemann, in zijn tijd in Duitsland een zeer geëerd geleerde in zowel de Geneeskunde, Scheikunde als Pharmacie, ontdekte in het begin van de 19e eeuw dat geheel andere eigenschappen van een substantie naar voren komen wanneer men voorbij deze imaginaire ondergrens gaat door de substantie een ‘homeopathiserings behandeling’ te laten ondergaan.

Gelijksoortigheid

Door deze homeopathiserings-behandeling, die inhoudt: ritmische verdunnen en potentiëren, bleken er genezende krachten vrij te komen, die symptomen op konden heffen, die de substantie in materiële vorm zelf kon veroorzaken.

Dit fenomeen was menigeen wel vaag bekend, maar meer ‘van horen zeggen’ en sloot aan bij een uitspraak van Hippocrates van Kos (470 VC), de arts op wiens naam tot op de dag van vandaag, artsen de eed afleggen, die luidt:

“Het gelijksoortige wordt door het gelijksoortige genezen.”

Materia Medica

Hahnemann deed vervolgens intensief onderzoek naar de vraag, welke symptomen op zowel fysiek als emotioneel en mentaal niveau, opgewekt worden door een substantie in materiële vorm toe te dienen.
Door dit onderzoek bij grotere groepen mensen uit te voeren, kon hij iets over de betrouwbaarheid van de resultaten zeggen.
Op deze wijze werden door Hahnemann c.s. een groot aantal substanties onderzocht en de gevonden gegevens werden nauwkeurig vastgelegd in de “Materia Medica”, de Kennis van de Substanties.

Similia Similibus Curantur

Hierna ‘homeopathiseerde’ hij dezelfde substanties en hij vond dat een dergelijke ‘gehomeopathiseerde’ substantie de symptomen, die die zelfde substantie in materiële vorm kon opwekken, kon genezen door toedienen van een zeer geringe hoeveelheid daarvan.

Vervolgens deed zich de prangende vraag voor:

Zouden symptomen, die door een andere oorzaak veroorzaakt worden, maar veel lijken op de door die substantie opgewekte symptomen, eveneens door die ‘gehomeopathiseerde’ substantie genezen kunnen worden?

Hahnemann vond door nauwgezet, langdurig en intensief onderzoek het antwoord:

Ja zeker!

De symptomen van een patiënt konden genezen worden door een ‘gehomeopathiseerde’ substantie, die zelf op de symptomen van de patiënt gelijkende symptomen kon veroorzaken.
In het latijn, de taal van de geneeskunde:  Similia Similibus Curantur.

Hoewel men tot op heden nog niet in staat is aan gehomeopathiseerde substantie te meten en te wegen, bevestigen reeds 200 jaar de resultaten van deze wijze van genezen dit helende vermogen van substantie, materie.

Klassieke Homeopathie

Samenvattend:

  1. Zolang een substantie nog als moleculen of atomen aanwezig is, kan deze substantie bepaalde symptomen op fysiek, emotioneel en mentaal niveau, opwekken, en
  2. Dezelfde substantie kan in ‘gehomeopathiseerde’ vorm deze symptomen en op deze symptomen gelijkende symptomen, die door een andere oorzaak opgewekt zijn, genezen.

De verdienste van Hahnemann is, dat hij op basis van deze en verder intensief langjarig onderzoek een geneeswijze opgebouwd heeft.
Deze geneeswijze noemde hij: ‘Klassieke Homeopathie’.
Het principe van de Klassieke Homeopathie heeft hij vastgelegd in zijn boeken ‘ Het Organon’ en’ Chronische Ziekten’.

Bij wijze van voorbeeld

Hieronder ziet men kristallisatiebeelden van de Dunne darm en een middel dat op de dunne darm in kan werken, Kamille( Chamomilla):

Kristallisatiebeeld

Kristallisatiebeeld